Mesafeli Satış Sözleşmesi

SATICIYA AİT BİLGİLER

UNVAN : TG Ekspo Uluslararası Fuarcılık A.Ş.

VERGİ NO : Kadıköy Vergi Dairesi / 8430361456

E-POSTA : info@tgexpo.com

ADRES : Eğitim Mahallesi, Poyraz Sokak, Ertogay İş Merkezi, Kat:9 Daire:27 Kadıköy, İstanbul

1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

Bir tarafta “Eğitim Mahallesi, Poyraz Sokak, Ertogay İş Merkezi, Kat:9 Daire:27 Kadıköy, İstanbul” adresinde mukim tgexpo.com (Bundan sonra “TG Expo” olarak anılacaktır) diğer tarafta tgexpo.com internet sitesinden bilet satın alan Tüketici (“Müşteri” olarak anılacaktır) aşağıdaki şartlar doğrultusunda işbu sözleşmeyi akdetmişlerdir.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İş bu sözleşmenin konusu, bilet satın alınan etkinliği düzenleyen “organizatör, etkinlik mekanı, kulüp veya tiyatrolar” (Bundan böyle her biri “Etkinlik Organizatörü” diye anılacaktır) adına tgexpo.com internet sitesi üzerinden elektronik ortamda, bilet satılması hizmeti olup; Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3. KULLANIM KOŞULLARI

Müşteri, tgexpo.com adlı internet sitesinde yer alan “KVK Bilgilendirme Metni” ve “Gizlilik Politikası” başlıklı metinleri okuduğunu ve işbu bilgilendirme ve gizlilik maddeleri hakkında eksiksiz bilgiye sahip olduğunu işbu Sözleşme ile kabul ve beyan etmektedir.

4. SATIŞ VE HİZMETE İLİŞKİN GENEL ŞARTLAR

4.1. Müşteri, etkinlik biletinin fiyatını internet sitesi üzerinden seçimi yaptığı takdirde görebilecektir.

4.2. Etkinlik biletleri, tgexpo.com üzerinden yalnızca banka kartı veya kredi kartı ile satın alınabilir. Müşteri, internet üzerinden bilet satın alması halinde kendisine ödeme yapmak üzere, tercih etmesi için kredi kartı veya banka kartı seçenekleri sunulacaktır. Müşteri, bu kredi kartı veya banka kartı seçeneğinden kendisine uygun olanı tercih edecek işlemini tamamlayacaktır.

4.3. Bilet fiyatlarına tüm vergi ve harçlar dahil olup; biletin internetten satılmasına ilişkin hizmet bedeli bilet fiyatına dahildir.

4.4. Gününde ve saatinde kullanılmayan etkinlik biletleri geçersiz olup, satış bedeli iadesi ve/veya değişikliği yapılması mümkün değildir.

4.5. Etkinlikler için kişi başı maksimum bilet adedini Etkinlik Organizatör’ü belirler. Bilet alımları, bazı etkinliklerde kişi başına ve/veya kredi kartı başına, bazılarında ise hane başına sınırlandırılabilir. Bu kuralın herhangi bir şekilde ihlal edildiğini tespit edildiğinde, TG Expo, belirttiği adet sınırı üzerinde satın alınan biletleri, önceden bildirimde bulunmaksızın tek taraflı iptal etme hakkını saklı tutar. TG Expo, bu uygulama ile olası kötü niyetli bilet satışlarını önlemektedir. Müşteri, satın almış olduğu biletleri karaborsa yolu ile kanuna aykırı olarak satamaz.

4.6. tgexpo.com ile birlikte tgexpo.com’un tüm ortakları, çalışanları ya da içerik sağlayıcıları, sebebi ve süresinden bağımsız olarak tgexpo.com’da ortaya çıkabilecek olası hata, kusur ve ihmallerden, veya bilgi eksikliğinden ve gecikmeden dolayı meydana gelebilecek zarardan sorumlu tutulamaz. tgexpo.com ile birlikte tgexpo.com’un tüm ortakları, çalışanları ya da içerik sağlayıcıları, Müşterinin ve 3.şahısların tazminat, ceza ve sair ve her ne nam altında olursa olsun talep edecekleri alacak taleplerinden dolayı sorumluluk kabul etmez.

4.7. Alınan etkinlik biletlerine ilişkin olarak kontrol etme, muhafaza etme yükümlülüğü Müşteri’ye aittir. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesinden doğan zararlardan Müşteri sorumlu olacaktır. Biletlerin, doğrudan güneş ışığı veya ısı nedeniyle zarar görerek kullanılmaz hale gelebileceği unutulmamalıdır. Kaybolan, çalınan ya da herhangi bir şekilde tahrip olan biletlerden dolayı TG Expo hiçbir şekilde sorumlu değildir.

4.8. Etkinlik Organizatörü çeşitli sebeplerle etkinlikleri iptal edebilir veya tarihlerini değiştirebilir . Bu durumda uygulanacak prosedürü organizatör belirler ve duyurur. Etkinliğin iptal edilmesinden ve/veya etkinlik tarihinin değiştirilmesinden TG Expo sorumlu olmayıp, Organizatör sorumludur. İlgili etkinliğin iptal edilip edilmediği ile tarihi değiştirilmiş bir etkinliğin yeni tarihi ve saati konularında yapılan duyurulardan bilgi sahibi olma sorumluluğu size aittir. Geri ödemeler konusunda organizatörün belirlediği son iade talebi tarihlerine ve diğer talimatlara uyulması sizin sorumluluğunuzdadır. Organizatör tarafından belirlenen iade tarihleri dışında bilet ve/veya bedel iadesi yapılamaz. Bu kapsamda tgexpo.com hiçbir sorumluluk üstlenmez. tgexpo.com tarafından, iptal edilen ve ertelenen etkinliklerde bilet tutarı yalnızca satın alma işleminin yapıldığı kredi veya banka kartına iade edilir. İade süresi kullanılan kredi veya banka kartının bağlı olduğu bankaya göre değişkenlik gösterebilir.

4.9. Biletler ve/veya biletin satın alınması şartları, ilgili mekan ve Etkinlik Organizatörü’nün kurallarına göre düzenlenmiştir. Bu kural ve düzenlemelerden herhangi birini ihlal etmeniz ya da hasara, rahatsızlığa yol açmanız, hukuka aykırı ve/veya suç teşkil edebilecek davranışlar sergilemeniz durumunda, Etkinlik Organizatörü sizi mekân dışına çıkarma ya da mekâna almama hakkına sahiptir.

4.10. Etkinlik mekânına giriş ve çıkışlar, Etkinlik Organizatörü’nün belirlediği kural ve düzenlemelere bağlı olarak yapılır. Etkinliğe geç kalırsanız, tamamen Etkinlik Organizatörü’nün belirlediği kural ve düzenlemelere bağlı olarak içeri girebilirsiniz. Etkinlik başladıktan sonra gelen bilet sahibinin bileti açığa alınmaz, başka tarihteki bir etkinlikle değiştirilmez, ücret iadesi yapılmaz. Geç kalanların içeriye alınması konusunda tgexpo.com hiçbir garanti veremez ve sorumlu değildir.

4.11. Belirli bir tarihe ve etkinliğe alınan biletler, yalnızca o etkinlik ve tarih için geçerlidir. Bilet sahibinin, katılamaması durumunda biletiniz açığa alınamaz, başka tarihteki bir etkinlikle değiştirilemez, ücret iadesi yapılamaz.

4.12. Fotoğraf makinesi, cep telefonu veya kayıt ekipmanlarının kullanımı Etkinlik Organizatörünün belirlediği kural ve düzenlemelere bağlıdır. Bu nedenle fotoğraf makinesi veya diğer kayıt ekipmanlarının, lazer kalemi ve cep telefonlarının etkinlik mekanına sokulması yasaklanabilir.

4.13. tgexpo.com, Etkinlik Organizatörü ve etkinlik mekânı, müşterilerin şahsi eşyalarıyla ilgili hiçbir sorumluluğu üstlenmez.

4.14. Etkinlik Organizatörü, müşterilerin dışarıdan getirdiği yiyecek ve içeceklerin mekâna sokulmasını yasaklayabilir.

4.15. Bilet hamili, sadece bilet üzerinde belirtilen bir adet yer üzerinde hak sahibi olup, etkinlik mekânı veya Etkinlik Organizatörü, bilet sahibine, bilet üzerinde belirtilen yerden farklı bir yer verme hakkını saklı tutar. Bu durumdan yanlızca Organizatör sorumlu olup, tgexpo.com sorumlu değildir.

4.16. tgexpo.com, bilet üzerinde yazılı bedel dışında, biletlere/bilet satışlarına ve/veya etkinliklere ilişkin olarak başkaca hiçbir yükümlülük, taahhüt ve sorumluluk altında değildir. tgexpo.com’un sorumluluğunun bu madde ile sınırlı olduğunu ve her koşulda, işbu maddedeki sorumluluk limiti dışında, tgexpo.com’u sorumlu kabul etmeyeceğinizi önceden kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırsınız.

5. CAYMA HAKKI

Kural olarak, tüm bilet satışları kesindir. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15 (g) maddesine istinaden satın aldığınız biletlere dair cayma hakkınız bulunmamaktadır. Satılan biletlerin herhangi bir şekilde kaybolması, çalınması, hasar görmesi ya da imha olması durumunda, bilet değiştirme/yeni bilet basma ya da para iadesi yapılmaz. Etkinliğin iptal edilmesi haricinde, satılan biletler, satış işlemi sonrasında hiçbir şekilde iptal edilmez, değiştirilmez ve ücret iadesi yapılmaz. Ancak, bilet sahibinin tarihi değiştirilmiş etkinliğe katılmasının mümkün olmadığı hallerde bilet hamillerine ücret iadesi yapılabilir. Ücret iade tutarları, satın alınan biletin üzerinde yazılı ücret ile sınırlı olup, sair başkaca bir bedelin talebi mümkün değildir. Bununla birlikte, etkinliğin iptali veya ertelenmesi durumunda, Etkinlik Organizatörü geri ödeme şartları konusunda bazı sınırlandırmalar getirebilme hakkına sahip olduğu gibi, programda değişiklik yapma hakkına da sahiptir. Geri ödemeler konusunda organizatörün belirlediği son iade talebi tarihlerine ve diğer talimatlara uyulması sizin sorumluluğunuzdadır. Organizatör tarafından belirlenen iade tarihleri dışında bilet ve/veya bedel iadesi yapılamaz. Bu kapsamda TG Expo hiçbir sorumluluk üstlenmez. İptal edilen ve ertelenen etkinliklerde bilet tutarınını iade edilebilmesi için, TG expo’ya yazılı olarak yapılacak veya tgexpo.com’un belirtilen iletişim formuna veya e posta adresine bildirerek gerçekleştirecektir.)

6. DİĞER HÜKÜMLER

6.1. Bilet satışına ilişkin bilgiler TG Expo tarafından kayıt altında tutulacak ve herhangi bir uyuşmazlık halinde yapılan satışa ilişkin kayıtlar ilgili kurum ve kuruluşlara sunulacaktır.

6.2. TG Expo, sahibi olduğu internet sitesinde oluşabilecek dizgi ve sistem hatalarından kaynaklanan fiyat ve içerik hatalarından sorumlu değildir.

6.3. Müşteri, siteyi kullanımı sırasında işbu Sözleşme ve sitede yer alan tüm şartlara, sitenin ilgili yerlerinde yapılan açıklamalara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini aksi halde bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. İHTİLAF HALİ

İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda Bakanlık tarafından belirlenen parasal sınırlar dahilinde Müşteri’nin hizmet satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti yetkilidir.

8. YÜRÜRLÜLÜK

İş bu sözleşmenin kabul edilerek onaylanması ve internet sitesi üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi ile birlikte Müşteri, iş bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacak ve iş bu sözleşme yürürlüğe girecektir. Müşteri, sözleşme konusu hizmetin nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, sözleşmeden cayma hakkı ve sözleşmenin getirdiği tüm hak ve yükümlülükler konusunda doğru ve eksiksiz olarak bilgi sahibi olduğunu herhangi bir itirazı olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.